Citizens are citizens Medicine my citizens I need urgent help fr

cause-image
  • Started by: Abdissa integrated community development Organization
  • For: AICDO LOGO.jpg
  • Started on: 06 sep 2022
  • Closing Date: 05 dec 2022

Citizens are citizens Medicine my citizens I need urgent help from you. I am Mr. Tsagayee Ambassee born with a full body and later due to a car accident I suffered severe injury from my left leg and I am currently injured and I need Hospital fees of Rs 750,000 ETB to get special treatment for orthopedic treatment I can't afford to pay for this treatment so please help me get treated and get well and live for my three children.

Collections so far

(Rounded figure - does NOT affect actual money deposited)

ETB 0 of ETB 750,000 0%

Updates by the Organiser

  • Posted on: 6 Sep 2022

    update-image Lammii lammii keef dhabadhu obboo Tsagayee Ambansee namaa qamaa Guutuu dhalaate baala tasaa ummamee qamaa isaa luqeettu Bitaa midhamee yaala wala'ansaa lafee argachuuf Hospitalaa qarshii kanaa kanfalii yaalamu gaafatamee qarshii 750000 dha kanaa kanfaluu humnaa qabuu yaa ummataa koo naa gargaraa anii yaalamee ijoolee koof akkaan jiradhuu naa taasisaa isini jechaa jiraa oddeeffannoo dabalata lakkoofsaa bilbilaa 0920365655 bilbiluun argachuu ni dandeessuu